Rakentamisen luvat

Rakennusprojektin lupa-asiakirjojen täyttäminen sekä lupien hakeminen on vaativa kokonaisuus, jossa asiantuntija on suureksi avuksi.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennuksen suunnittelu ja toteutus tapahtuvat rakentamista koskevien säännösten, määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti.

Oletko tietoinen, milloin tarvitset remontillesi rakennusluvan, milloin riittää toimenpidelupa ja milloin voit tehdä aiotun remonttisi ilman ilmoituksia?
Rakentamisen luvat

Oletko remontoija?

Mitä lupia ja suunnitelmia oman kotinsa remontoija tarvitsee? Oletko tietoinen, milloin tarvitset remontillesi rakennusluvan, milloin riittää toimenpidelupa?

Energiamääräykset sekä energiaselvitys pähkinänkuoressa

Energiatehokkuutta koskevalla lainsäädännöllä on tavoitteena rakennusten energiatehokkuuden sekä uusiutuvan energian käytön edistäminen, energiankulutuksen pienentäminen sekä hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Energiatehokkuusvaatimusten täyttyminen on osoitettava rakennuslupaa haettaessa.

Oletko tietoinen myös?

Asunnon tai vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja korjaustöistä on mahdollista saada kotitalousvähennystä. Kotitalousvähennys tarkoittaa, että osan esimerkiksi juuri korjaustöistä aiheutuvista kuluista voi vähentää verotuksessa.