Vesikattorakenteet

Vesikattorakenteet

- Kaikki ne rakenteet, jotka tarvitaan sadeveden poisjohtamiseksi katolta, kantamaan lumikuorman ja tuulen aiheuttamat voimat.

Linkki vesikatto-sivuille