Runko

Runko

- Voi olla puuta, tiiltä tai harkkoa. Sen tehtävänä on siirtää katosta ja luonnonvoimista johtuvat kuormat rakennuksen perustusten kautta maaperään.

Linkki talopaketit ja rungot-sivulle