Johtotie

Johtotie

- Kanavien, putkien, kaapelien yms. johtamiseen varattu tila rakennuksen osien välillä.