Hyötyala

Hyötyala

Hyötyala

- Tarvitaan kohteissa, joissa laaditaan tilaohjelma ja joka kuvaa tilojen laajuutta, jotka kuuluvat tilaohjelmaan. Se lasketaan huonealojen summana paitsi asuinhuoneistoissa, joissa käytetään huoneistoalaa. Hyötyalaan eivät kuulu rakennuksen liikennetilat ( käytävät, aulat, portaat, porrashuoneet, tuulikaapit ) eivätkä tekniset tilat ( lämpökeskus, iv-kh ).