Rakennusalan termejä

Kertarakentajan ei aina ole helppo puhua "samaa kieltä" alan ammattilaisten kanssa ja tällöin saattaa syntyä myös väärinkäsityksiä. Toisaalta monet esittelytekstit "vilisevät" käsitteitä, joiden ymmärtäminen on tärkeää, esimerkiksi vertailtaessa tuotteita toisiinsa. 

Tälla palstalla käydään läpi rakentamiseen liittyviä termejä ja käsitteitä. Termejä kerätään sivulle jatkuvasti lisää. Kyseessä ei ole sanakirjatyyppinen esitys tai määrittely, vaan pyrkimys on konkretisoida mm. esimerkkien avulla termien ja käsitteiden merkitystä. 

- A -

AVL

- B -

- E -

- H -

- I -

- J -

- K -

- L -

- M -

- O -

- P -

- R -

- S -

- T -

- U -

- V -

- Y -